Dịch vụ cạo lông máu, cắt lông

Dưới 5kg: 100k

Dưới 10kg: 150k

Cắt mỏng tỉa lông chân: 50k

 

Cạo lông máu

Cạo lông máu