Shop của Chó

Các sản phẩm không thể thiếu khi nuôi 1 em cún gồm: chậu vệ sinh, cát, hạt khô, dây xích, vòng cổ, kìm bấm móng ….Và cả thời trang dành cho các bé nữa nhé Sen